menu
 

 

home
 

 

kinderen

 

leerproblemen

 

links

 

 

 

 

Lezen

   
 

Het aanbod in het leesonderwijs is groot. Er zijn veel methodes die kinderen helpen bij het leren lezen. Toch zijn er veel kinderen die problemen laten zien in het lezen.
Dit kan een aantal oorzaken hebben. Voorbeelden hiervan zijn:

-Er wordt thuis weinig gelezen.
-Door een lage mate van intelligentie pakt de leerling de leerstof niet op.
-De leerling heeft een leerstoornis: dyslexie

 

Door deze problemen is de leerling moeilijk of niet in staat tot automatisering van de leerstof te komen. Vaak heeft de leerling de basisvaardigheden onvoldoende geautomatiseerd.
Hierdoor ontstaat er een leerachterstand die ook in andere vakgebieden zichtbaar kan worden. De oorzaak hiervan kan zitten in het feit dat de leerling uitleg, en of opdrachten in andere vakgebieden niet of moeilijk kan lezen. Wanneer er niets aan gedaan wordt bestaat het gevaar dat de achterstand(en) groter worden.
Het is daarom van belang de problemen op tijd te signaleren en hulp te zoeken.

Praktijk de sleutel maakt onderscheid tussen technisch lezen en begrijpend lezen.
Een leerling kan problemen hebben in alleen het technisch lezen. In het begrijpend lezen zal de leerling dan door technische leesproblemen de tekst langzaam lezen, maar wel goed kunnen begrijpen. Een leerling kan ook alleen problemen laten zien in het begrijpend lezen.
De leerling kan vlot de teksten lezen, maar kan niet of moeilijk vertellen waar de tekst over gaat. Een leerling kan ook problemen laten zien in het technisch lezen en begrijpend lezen.

Praktijk de sleutel richt zich op leerlingen die problemen laten zien in het technisch lezen en/of begrijpend lezen. Er wordt gericht onderzoek gedaan en adequate begeleiding gegeven.

 

Onderzoek

Na een intakegesprek en inzage in de gegevens van de leerling wordt doorgaans een onderzoek gestart naar de leermogelijkheden op het gebied van lezen.

Afhankelijk van de hulpvraag van de leerling, ouders en school worden er onderzoeksvragen gesteld. Hieronder volgen een paar voorbeelden:

-Wat is het beheersingniveau van de leerling op het gebied van lezen (technisch lezen en
  begrijpend lezen)?
-Welke strategieeen past de leerling toe in het leesproces?
-Hoe reageert de leerling op instructie?

Om antwoorden te vinden op de onderzoeksvragen worden er erkende leestoetsen afgenomen, voor technisch lezen en begrijpend lezen.

Afhankelijk van de toetsgegevens en de antwoorden op de onderzoeksvragen wordt er een handelingsplan opgesteld. Dit handelingsplan wordt doorgesproken met de ouders en de school van de leerling.

Begeleiding

Wanneer er sprake is van een handelingsplan, zal de begeleiding volgens dit plan plaats vinden.

Leerlingen met leesproblemen en leesstoornissen hebben vaak behoefte aan structuur in de leerstof. De begeleiding zal er op gericht zijn de leerstof stapsgewijs aan te bieden.
Herhaling van de leersstof is hierbij heel belangrijk omdat het de automatisering van de leerstof stimuleert.
Iedere bijeenkomst zal begonnen worden met een stukje herhaling van de leerstof uit de vorige bijeenkomst. Hierdoor krijgt de leerling de ruimte zich de leerstof eigen te maken en tot automatisering van de leerstof te komen.

Het gebruik van concreet en visueel materiaal: leesplankje, Alphabet, woordbeeld, rijmspel, maan-roos-vis kwartet kunnen voor de leerlingen een ondersteuning en hulpmiddel zijn.

In de begeleiding maak ik gebruik van concreet en abstract materiaal om de automatisering van de leerstof eigen te maken.

De begeleiding vindt plaats in samenspraak met de ouders en de school van de leerling.

 

 

 

 

 

Copyright 2006. De Sleutel
Design by JR