menu
 

 

home
 

 

kinderen

 

leerproblemen

 

links

 

 

 

 

Rekenen

   
 

Door verschillende oorzaken kunnen rekenproblemen ontstaan. Er volgen hieronder een aantal voorbeelden:

- De leerling kan het tempo van de aanbieding van de leerstof niet bijbenen.

- De leerstof wordt door de leerling traag verwerkt.

- Door een lage mate van intelligentie pakt de leerling de leerstof niet op.

- De leerling heeft een leerstoornis: Dyscalculie of NLD

 

Door deze problemen is de leerling niet of moeilijk in staat de aangeboden leerstof te automatiseren. Vaak heeft de leerling de basisvaardigheden onvoldoende geautomatiseerd.

Hierdoor ontstaat er een leerachterstand die vaak nog groter wordt, wanneer er niets aan wordt gedaan.

Het is belangrijk om de problemen op tijd te signaleren en hulp te zoeken.

 

Onderzoek

Na een intakegesprek en inzage in de gegevens van de leerling wordt doorgaans een onderzoek gestart naar de leermogelijkheden op het gebied van rekenen.

Afhankelijk van de hulpvraag van de ouders, leerling en school worden er onderzoeksvragen gesteld. Hieronder volgen een paar voorbeelden:

 

-Wat is het niveau van de leerling op het gebied van rekenen?

-Welke strategieën hanteert de leerling in het rekenproces?

-Hoe reageert de leerling op instructie?

 

Om antwoorden te vinden op de onderzoeksvragen worden er erkende toetsen afgenomen.

Afhankelijk van de toetsgegevens en de antwoorden op de onderzoeksvragen wordt er een handelingsplan opgesteld. Dit handelingsplan wordt doorgesproken met de ouders en de school van de leerling.

 

Begeleiding

Wanneer er sprake is van een handelingsplan, zal de begeleiding volgens dit plan plaats vinden.

Leerlingen met rekenproblemen en rekenstoornissen hebben vaak behoefte aan structuur in de leerstof. Dit betekent dat de begeleiding er op gericht zal zijn de leerstof stapsgewijs aan te bieden. Herhaling van de leerstof is hierbij heel belangrijk, omdat dit de automatisering van de leerstof stimuleert. Iedere bijeenkomst zal begonnen worden met een stukje herhaling van de leerstof uit de vorige bijeenkomst. Hierdoor krijgt de leerling de ruimte zich de leerstof eigen te maken en tot automatisering van de leerstof te komen.

Het gebruik van concreet en visueel materiaal, zoals: tafelmemory, en rekenpuzzels, rekenspelen, rekenrekken, kralenkettingen en het gebruik van vaste concrete begrippen kunnen voor deze leerling een ondersteuning en hulpmiddel zijn.

In de begeleiding maak ik gebruik van concreet en abstract materiaal, om de automatisering van de leerstof mogelijk te maken.

De begeleiding vindt plaats in samenspraak met de ouders en de school van de leerling.


 

 

 

 

Copyright 2006. De Sleutel
Design by JR