menu
 

 

home
 

 

kinderen

 

leerproblemen

 

links

 

 

 

 

Schrijven

   
 

In de tijd van getypte tekst behoort het schrijven nog steeds tot een van de vaardigheden, die op de basisschool geleerd worden.
Er zijn kinderen die problemen laten zien in het schrijven. Deze problemen kunnen zo hardnekkig zijn dat er een onleesbaar handschrift ontstaat. In dat geval kunnen we spreken van Dysgrafie (schrijfstoornissen). Dit kan een aantal oorzaken hebben. Voorbeelden hiervan zijn:

-Problemen in de motorische ontwikkeling
-Weinig stimulans tot motorische ontwikkeling.
-Werkhouding/concentratieproblemen.
-Problemen in de ruimtelijke oriëntatie.

Door deze problemen is de leerling moeilijk of niet in staat tot een goed, leesbaar handschrift te komen.
Daarom is het belangrijk de problemen op tijd te signaleren en hulp te zoeken.

Onderzoek

Na een intakegesprek en inzage in de gegevens van de leerling wordt doorgaans een onderzoek gestart naar de leermogelijkheden van de leerling op het gebied van: schrijven.

Afhankelijk van de hulpvraag van de leerling, ouders en school worden er onderzoeksvragen opgesteld. Voorbeelden hiervan zijn:

-Wat is het niveau van de leerling op het gebied van schrijven?
-Zijn er problemen in de motorische ontwikkeling?
-Hoe is de schrijfhouding van de leerling?
-Hoe reageert de leerling op instructie?

Om antwoorden te krijgen op de onderzoeksvragen worden er erkende toetsen afgenomen op het gebied van schrijven.

Afhankelijk van de toetsgegevens en de antwoorden op de onderzoeksvragen, wordt er een handelingsplan opgesteld. Dit handelingsplan wordt doorgesproken met de ouders en de school van de leerling.

Begeleiding

Wanneer er sprake is van een handelingsplan, zal de begeleiding volgens dit plan plaats vinden.

Leerlingen met problemen op het gebied van schrijven hebben vaak behoefte aan structuur in de leerstof. De begeleiding zal er op gericht zijn de leerstof stapsgewijs aan te bieden.
Herhaling van de leersstof hierbij heel belangrijk omdat het de automatisering van de schrijfvaardigheden stimuleert.

 

 

 

 

Copyright 2006. De Sleutel
Design by JR