menu
 

 

home
 

 

kinderen

 

leerproblemen

 

links

 

 

 

 

Spelling

   
 

Het werven van spellingvaardigheden is een leerproces dat zich uitstrekt over de zes jaren van de basisschool en wordt voortgezet op de middelbare school.
De basisschool heeft als doelstelling dat de kinderen in staat zijn de gesproken taal foutloos op kunnen schrijven. Voor een aantal kinderen is het heel moeilijk deze doelstelling te halen. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Hieronder worden er een aantal genoemd:

-Weinig stimulerende taalomgeving.
-Nederlands als tweede taal.
-Taalzwakke leerling
-Leerstoornis: dyslexie.

In het onderwijs ondervinden zij problemen op het leergebied spelling.
Het is voor de leerling van belang deze problemen op tijd te signaleren en hulp te zoeken.
Praktijk de sleutel richt zich op onderzoek en begeleiding van kinderen die problemen laten zien op het leergebied spelling.

Onderzoek

Na een intakegesprek en inzage in de gegevens van de leerling wordt doorgaans een onderzoek gestart naar de leermogelijkheden van de leerling op het leergebied spelling.
Afhankelijk van de hulpvraag van school, ouders en leerling worden er onderzoeksvragen gesteld. Hieronder volgen enkele voorbeelden:

-Wat is het niveau van de leerling op het gebied van spelling?
-Welke strategrieeen hanteert de leerling in het spellingproces?
-Hoe reageert de leerling op instructie?

Om antwoorden te vinden op de onderzoeksvragen worden er erkende toetsen afgenomen.

Afhankelijk van de onderzoeksgegevens en de antwoorden op de onderzoeksvragen wordt er een handelingsplan opgesteld. Dit handelingsplan wordt doorgesproken met de ouders en de school van de leerling.

 

Begeleiding

Wanneer er sprake is van een handelingsplan, zal de begeleiding volgens dit plan plaats vinden.

Kinderen met spellingproblemen en stoornissen op dit leergebied hebben vaak behoefte aan structuur in de leerstof.
Dit betekent dat de begeleiding erop gericht zal zijn de leerstof stapsgewijs aan te bieden.
Herhaling van de leerstof is hierbij heel belangrijk, omdat dit de automatisering van de leerstof stimuleert. Iedere bijeenkomst zal begonnen worden met eens stukje herhaling van de leerstof uit de vorige bijeenkomst. Hierdoor krijgt de leerling de ruimte zich de leerstof eigen te maken en tot automatisering van de leerstof te komen.

Het gebruik van concreet –en visueel materiaal: lettermix, spreekbeeld, klik-klak boekje, leesplankje, maan-roos-vis kwartet, kan voor de leerling een ondersteuning en hulpmiddel zijn.

In de begeleiding maak ik gebruik van concreet en abstract materiaal om de automatisering van de leerstof mogelijk te maken.

De begeleiding vindt plaats in samenspraak met de ouders en school van de leerling.

 

 

 

Copyright 2006. De Sleutel
Design by JR