menu
 

 

home
 

 

kinderen

 

leerproblemen

 

links

 

 

 

 

Werkwijze

 

 

 

Werkwijze

Praktijk de sleutel is een particuliere praktijk voor remedial teaching. De praktijk richt zich op leerlingen uit het basisonderwijs. ( groep 3 t/m groep 8). Het gaat om leerlingen die problemen ondervinden op een van de volgende leergebieden: rekenen, spelling, lezen, schrijven.
Praktijk de sleutel richt zich op onderzoek en begeleiding van leerlingen met leerproblemen en/of leerstoornissen.

Wanneer u een kind heeft met leerproblemen en of leerstoornissen en u op zoek bent naar iemand die uw kind kan helpen op het/de betreffende leergebied(en), dan kunt u contact opnemen via de link contact of telefonisch. Mijn telefoonnummer staat op de site vermeld.

Na het telefonische contact vindt doorgaans een intakegesprek plaats. (zie ook: intake)
Afhankelijk van de gegevens van de ouders en de school van de leerling en de uitkomsten van het intakegesprek, vindt doorgaans een pedagogisch-didactisch onderzoek plaats.

Pedagogisch –didactisch onderzoek

Afhankelijk van de hulpvraag van de ouders, de leerling en de school, worden er onderzoeksvragen gesteld.
Hieronder volgen een paar voorbeelden:

-Wat is het niveau van leerling op het betreffende leergebied?
-Welke strategieën past de leerling toe in het leerproces?
-Hoe reageert de leerling op instructie?

Om antwoorden te vinden op de onderzoeksvragen worden er erkende toetsen afgenomen bij de leerling.

Afhankelijk van de toetsgegevens en de antwoorden op de onderzoeksvragen wordt er een handelingsplan opgesteld.
Dit handelingsplan wordt in een gesprek toegelicht aan de ouders en de school van de leerling.

 

Begeleiding

Wanneer er sprake is van een handelingsplan, vindt de begeleiding plaats volgens dit plan.
De begeleiding kan op locatie van de praktijk 1 of 2 keer in de week plaats vinden.
De duur van de bijeenkomsten kan zijn: 30 minuten, 45 minuten of 60 minuten. (zie ook tarieven).
In de begeleiding maak ik veel gebruik van erkent rt materiaal en van concreet naar abstract materiaal. In de begeleiding bied ik structuur aan door iedere bijeenkomst te beginnen met een stukje leerstof uit de vorige bijeenkomst. Dit doe ik om de automatisering van de leerstof mogelijk te maken.
De begeleiding vindt doorgaans plaats gedurende een periode van 7 tot 12 weken.
Aan het einde van deze periode vindt een evaluatiegesprek met ouders, de school van de leerling plaats.

Evaluatie

Bij dit gesprek zijn betrokken remedial teacher, ouders en waar mogelijk de school van de leerling. In dit gesprek wordt bepaald of het handelingsplan aangepast moet worden en/of voortzetting van de begeleiding nodig is.


 

 

 

 

Copyright 2006. De Sleutel
Design by JR